Author's profile photo Andres Felipe Rincon Gamboa

Oddychanie tlenowe gdzie zachodzi1 Fotooddychanie zachodzi przy podwyższonej temperaturze, gdyż wtedy zamykają się aparaty szparkowe roślin i nie mogą pobierać Co2 potrzebnego do fotosyntezy ani uwalniać powstałeg. ; u roślin oddychających tlenowo sprowadza się ona do pobierania gazowa między rośliną a środowiskiem zachodzi za pomocą aparatów szparkowych. Wybrane w warunkach beztlenowych mogą oddychać, przeprowadzając fermentację (na przykład fermentacja alkoholowa u drożdży Oddychanie tlenowe • Podaj, na czy polega: ( substraty, produkty)- glikoliza - reakcja pomostowa - cykl Krebsa - łańcuch oddechowy • Wyjaśnij, na czym polega i gdzie zachodzi: - dehydrogenacja - dekarboksylacja - fosforylacja substratowa 8. Prijemnejsie to je v 5GHz pasme, tam je uplne ticho, nikto. Oddychanie beztlenowe zachodzi w cytoplazmie i jest nazywane fermentacją. Zestaw pytań maturalnych z biologii Tlen jest lekiem, dlatego jak każdy inny preparat leczniczy, powinien być stosowany zgodnie ze wskazaniami i dawkowany w bezpieczny sposób. (0-1) Zaznacz odpowiedź/odpwiedzi Wpływ temperatury powietrza… 197 z pokrywą lodową korzystnie wpływają na warunki tlenowe, ale z drugiej przy-czyniają się do zwiększenia liczby dni upalnych [Cebulak 1999; Fang i in. Na Bazar. dziendobry. Podczas tego procesu składniki pokarmu rozkładają się do dwutlenku węgla i wody. Oddychanie tlenowe wyciąga maksimum energii z glukozy. Jan 17, 2013 · Oddychanie tlenowe zachodzi m. Ma przy tym miejsce redukcja NAD+ i FAD. Ten tlen jest bardzo reaktywny i zabija mikroorganizmy wewnątrz komórek blokujące oddychanie tlenowe. . Powstający w glikolizie pirogronian wędruje do mitochondriów, gdzie ulega oksydacyjnej dekarboksylacji do związku dwuwęglowego - aktywnego octanu, zwanego acetylokoenzymem A, wiec inaczej acetylo- Co A. W odpowiedzi uwzględnij procesy zachodzące w tych tkankach. Tłuszcze D. Podstawowym źródłem wolnych rodników w organizmie jest oddychanie tlenowe. Oddychanie beztlenowe jest o wiele mniej wydajne energetycznie od oddychania tlenowego. Znajdują się tu niezbędne enzymy katalizujące cykl przemian. Wyróżnia się trzy zasadnicze etapy oddychania tlenowego, a mianowicie glikolizę, cykl Krebsa oraz łańcuch oddechowy. Głównym paliwem dla organizmu ludzkiego jest cukier prosty zwany glukozą. Organizm człowieka jako zintegrowana całość 5. Oddychanie tlenowe jest bardziej skomplikowane i jego etapy to glikoliza, reakcja pomostowa, cykl Krebsa oraz utlenianie końcowe. 8 Mar 2013 fermentacja kwasu mlekowego * zachodzi, gdy reakcje w wyniku fosforylacji oksydacyjnej * oddychanie tlenowe dostarcza znacznie więcej  20 Lut 2017 Zobacz 3 odpowiedzi na pytanie: Proces oddychania tlenowego jest 2010-11- 06 19:39:44; Gdzie zachodzi proces oddychania ? 2011-01-11  11 Gru 2019 Odpowiedź:Moim zdaniem odpowiedź D u wszystkich organizmówNobo jak grzyb miał by oddychać to znaczy oddycha ale nie tak jak zwierzę  20 Sie 2019 4. żaba. B. Beztlenowe oddychanie tworzy tylko 2 cząsteczki ATP. C. Szkoła podstawowa – Biologia I. cz steczek ATP na sekund w ka *dej komórce. Stężenie tlenu w gazach oddechowych powinno być taka wysokie, jak zachodzi potrzeba i jednocześnie tak niskie, jak tylko to możliwe. Zastosuj oznaczenia cyfrowe. Komórki tlenowe oddychając tworzą aż 36 cząsteczek ATP z każdej cząsteczki glukozy. Oxytree - drzewo tlenowe paulownia - Oxytree, Kiri Tree, czyli drzewko tlenowe to szansa na uratowanie świata Dużo mówi się o tym, jak blisko stoimy przepaści, i jak niewiele robimy, żeby coś Skąd się biorą wolne rodniki. Jest użyteczną formą produkowania energii jedynie dla niewielkich organizmów, których metabolizm jest wolny. W tkankach roślin zwykle odbywa się oddychanie tlenowe, w warunkach braku lub niedoboru tlenu występuje też fermentacja mlekowa. Jedynym substratem oddychania wewnątrzkomórkowego jest glukoza. Zdecydowanie bardziej wydajnym procesem uzyskiwania energii jest oddychanie tlenowe, które pozwala uzyskać wielokrotnie więcej cząsteczek ATP. Ad. Wyjaśnij znaczenie przedstawionych właściwości hemoglobiny (zmiany jej powinowactwa do tlenu) dla wymiany gazowej w tkankach, w których zachodzi intensywne oddychanie tlenowe. Bakterie denitryfikacyjne (np. Na głębokości za- Wglebach stale nadmiernie uwilgotnionych, gdzie zachodzi proces bagienny, rozkład roślinności hydrofilowej Opanuj zagadnienie maturalne odpowiadając na pytania z biologii. Oddychanie to proces, w którym organizm uzyskuje energię do przeprowadzania procesów życiowych. W niewielu przypadkach można przewidzieć grupę krwi dziecka ze stuprocentową Zaburzona praca mitochondriów w autyzmie, jak diagnozować zaburzenia mitochobdrialne, suplementacja wspierająca mitochondria Serwis PoradnikZdrowie. Dzięki tej zależności w intensywnie pracujących tkankach, gdzie powstaje dużo CO 2, którego obecność powoduje spadek pH osocza, tlen jest łatwiej uwalniany z hemoglobiny, co umożliwia intensywne oddychanie. Oddychanie tlenowe zachodzi w trzecim etapie czyli w transportowaniu elektronów w łańcuchach oddechowych i Mar 25, 2014 · Gdzie zachodzi oddychanie u bakterii ? U eukariontów 3 na 4 etapy maja miejsce w mitochondriach. Oddychanie komórkowe jest to proces wieloetapowy. 2 Czym jest okostna i gdzie się znajduje? 3. w erytrocytach, zachodzi oddychanie beztlenowe. Gdzie zachodzi w komórce oddychanie tlenowe i beztlenowe? To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać Reakcja zachodzi na kilku etapach. Oddychanie tlenowe zachodzi w trzech etapach: glikoliza, cykl kwasu cytrynowego pochodzi zarówno z przemian węglowodanów, jak i tłuszczów oraz białek. Oddychanie tlenowe natomiast zabiera tlen z atmosfery. Definicja Oddychanie Działanie tlenowy, nie mniej jednak wymiana gazowa zachodzi całą powierzchnią ciała. Produktem glikolizy jest kwas pirogronowy, który może podlegać trzem kierunkom przemian: do acetylo-CoA - oddychanie tlenowe, Jaką grupę krwi będzie miało dziecko? Nie jest to pytanie, na które łatwo odpowiedzieć. Zachodzi ono nawet wtedy, gdy inne procesy metaboliczne zostaną zahamowane. Pierwszym etap oddychania komórkowego, zarówna tlenowego jak i beztlenowego, to glikoliza. Dodatkowy enzym, jakim jest mutaza bisfosfoglicerynianowa katalizuje przekształcenie 1,3-BPG w 2,3-BPG, który ostatecznie ulega przemianie do 3-fosfoglicerynianu przy udziale fosfatazy 2,3-bisfosfoglicerynianowej. Na podstawie analizy powyższych danych ustal i podaj, która z komórek (A czy B) Drugi sposób oddychania beztlenowego bakterii bardzo przypomina oddychanie tlenowe, z tą różnicą, że zamiast tlenu występuje inny związek nieorganiczny, który ulega redukcji. Gdzie zachodzi oddychanie wewnątrzkomórkowe: answer choices • Dzięki tej zależności w intensywnie pracujących tkankach, gdzie powstaje dużo CO2, którego obecność powoduje spadek pH osocza, tlen jest łatwiej uwalniany z hemoglobiny, co umożliwia intensywne oddychanie. Kiedy komórki nie są zasilane w tlen zachodzi proces fermentacji cukru i zaczynają się tworzyć komórki nowotworowe. Oddychanie ustaje wraz ze śmiercią komórki. Zachodzi on we wszystkich żywych komórkach, zarówno roślinnych jak i zwierzęcych. Wszystkie są katalizowane przez specyficzne enzymy. P / F 3. 2. 11. W przemianie katabolicznej glukoza zwykle przechodzi *pelna* przerobke do CO2 - a zatem glikolize (lub jakis szlak alternatywny) + oksydacyjna Oddychanie tlenowe Oddychanie tlenowe to forma oddychania komórkowego zależna od tlenu. Heksaza rozpada się na na 2 cz. saprobiontów - na czym polega oddychanie tlenowe i beztlenowe (fermentacja): co w ich wyniku powstaje, Idealne dla słuchowców – zamień swoje słówka w audiokurs i ucz się: podczas jazdy autobusem czy samochodem na spacerze z psem czekając w kolejce przed snem Funkcja dostępna tylko dla użytkowników premium. gdzie obserwuje się jest wielokrotnym powtórzeniem danej sytuacji i zachodzi w dwóch etapach. The główna różnica między fotosyntezą a oddychaniem komórkowym jest to fotosynteza to proces anaboliczny, w którym zachodzi synteza związków organicznych, przechowująca energię natomiast oddychanie komórkowe jest procesem katabolicznym, w którym magazynowane związki organiczne są wykorzystywane, wytwarzając energię. Jest to cykl reakcji, w czasie których następuje czterokrotna dehydrogenacja, dwukrotna dekarboksylacja i powstają kwasy sześcio-, pięcio- i czterowęglowe. W organizmie człowieka większość komórek oddycha tlenowo. 5. Fotosynteza zachodzi w This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it. Oddychanie komórkowe – nazywane oddychaniem – wielostopniowy proces utleniania związany z wytwarzaniem energii użytecznej metabolicznie. 27. Za prawid∏owe podanie nazwy rodzaju oddzia∏ywania mi´dzy populacjami – 1 pkt. Wtedy do komórek mięśni nei jest dostarczana wystarczająca ilość tlenu i zachodzi oddychanie beztlenowe. Utlenianie, podobnie jak w glikolizie, zachodzi poprzez odłączanie wodoru. W taki sposób oddychają niektóre bakterie, grzyby i pasożyty jelitowe, czasem również komórki mięśniowe. Sukcesja pierwotna zachodzi na terenie, na którym poprzednio nie by∏o ˝adnej bio-cenozy, natomiast sukcesja wtórna zachodzi na terenie istniejàcej ju˝ biocenozy. Przebiega w cytoplazmie komórki. 3,4 Wyjaśnij krótko, jakie znaczenie ma fakt, że mięśnie gładkie i mięsień sercowy nie są zależne od naszej woli. Oddech jest najbardziej powszechnym procesem energetycznie efektywnym we wszystkich organizmach; warunkiem wstępnym jest obecność tlenu, a więc tzw. Wystawa The Human Body zabierze nas w podróż po naszym niezwykłym, nieustannie zmieniającym się ciele. Uczeń przedstawia oddychanie tlenowe i fermentację jako sposoby wytwarzania energii potrzebnej do życia substraty, produkty i warunki przebiegu procesów oraz planuje i przeprowadza doświadczenie … zachodzi w nim oddychanie tlenowe. U nás nájdete všetko pod jednou strechou. Oddychanie tlenowe zachodzi w mitochondrium i częściowo w cytoplazmie. ukwiał. Stąd węglowodany są dla organizmu dobrym źródłem energii. 21 Maj 2015 Oddychanie tlenowe jest procesem oksydacyjno-redukcyjnym — glukoza jest Glikoliza — zachodzi w cytozolu; na tym etapie sześciowęglowa ta może odbywać się w warunkach zarówno tlenowych jak i beztlenowych. Zachodzi tylko wtedy gdy stężenie cukru jest wysokie, drożdże produkują wówczas alkohol etylowy, aby zapobiec rozwojowi innych mikroorganizmów. Zachodzi u nich tak zwane oddychanie beztlenowe, czyli fermentacja, które polega na beztlenowym rozkładzie cukrów. 2) Gdzie zachodzi oddychanie beztlenowe ? . pl ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Oddychanie beztlenowe • Kiedy zachodzi oddychanie beztlenowe i na czym polega? Jednak w przypadku krwinek czerwonych glikoliza zachodzi z ominięciem reakcji katalizowanej przez kinazę fosfoglicerynianową. Pierwszym z nich jest glikoliza. Wyróżnić można etapy oddychania: wymiana gazowa, czyli oddychanie zewnętrzne polegające na pobieraniu tlenu przez płuca, skrzela a u płazów dodatkowo przez skórę i wydalaniu CO 2 do otoczenia. SURVEY . Resztki pokarmu. Wiecie gdzie odbywa sie caly proces oddychania beztlenowego? Oddychanie tlenowe - łańcuch oddechowy (łańcuch transportu elektronów) Ostatnie etap oddychania komórkowego, zwany utlenianiem końcowym (utlenianie są cząsteczki NADH i FADH2, które powstały we wcześniejszych etapach oddychania) zachodzi na błonach grzebienie mitochondrialnych, gdzie zlokalizowany jest łańcuch oddechowy. 01. Cykl Krebsa zaczyna się reakcją przyłączenie acetykoenzymu A do kwasu szczawiooctowego (C4). Obecność chlorofilu warunkuje syntezę Zadanie 20. Nigdzie tego nie mogę znaleźć . Komórka nie jest w stanie wyprodukować enzymów i substratów potrzebnych do przeprowadzenia cyklu Krebsa i łańcucha oddechowego ponieważ nie posiada jądra Oddychanie beztlenowe, zwany także fermentacji, może odbywać się bez tlenu. Acetylokoenzym A jest pierwszym substratem cyklu kwasu cytrynowego. Przyjmowanie tlenu w wysokim stężeniu wydaje się nie mieć tu nic do rzeczy. Gdzie zachodzi oddychanie tlenowe? Jakie ma etapy? zdrowie. Oddychanie tlenowe generuje najwięcej ATP. (oddychanie beztlenowe, fermentacja) z wytwarzaniem energii użytecznej metabolicznie (w postaci ATP); Gdzie zachodzi najwięcej reakcji oddychania komórkowego tlenowego? Czy bakterie przechodzą tlenowe oddychanie komórkowe? Co dzieje się zarówno w procesie fermentacji, jak i aerobowego oddychania komórkowego? Określ oddychanie komórkowe tlenowe? Jakie są miejsca aerobowego oddychania komórkowego? Co to jest oddychanie komórkowe tlenowe? Oddychanie- procesy biologiczne, w których ta ukryta w substratach organicznych energia jest „wyzwalana” i magazynowana w postaci wysokoenergetycznych wiązań ATP, w celu wykorzystania jej we wszelkich reakcjach wymagających nakładu energii. W komórkach organizmu człowieka może zachodzić oddychanie tlenowe i beztlenowe. Co to jest ATP? 12. Zadanie: gdzie w organizmie odbywa się oddychanie wewnątrzkomórkowe . w praca mięśni. Redukcja. Jul 22, 2012 · Proces ten zachodzi w komórkach mięśniowych poprzecznie prążkowanych szkieletowych w wyniku deficytu tlenowego, bo krew nie nadąża z dostarczaniem tlenu. 56 °C w wodach Zgłoś naruszenie regulaminu, błąd lub wątpliwą sytuację. 9 ODDYCHANIE NMG Oddychanie zatem polega na utlenieniu biologicznym , czyli odłączeniu atomów wodoru albo tylko elektronów od substratu przy wydzieleniu energii oraz na wychwyceniu części energii i zgromadzeniu w formie energii chemicznej w wiązaniach wysokoenergetycznych w ATP. 6 Oddychanie komórkowe. tlenowe oddychanie komórkowe. Ze względu na środowisko życia organizmu rozróżniamy oddychanie tlenowe (przy udziale tlenu pobieranego z powietrza lub z wody) i oddychanie beztlenowe, które odbywa się w środowisku beztlenowym. Komórka A oddycha tlenowo, komórka B oddycha beztlenowo. Oddychanie tlenowe dostarcza organizmowi znacznie więcej energii niż oddychanie beztlenowe. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. tvn. 1 - amylaza. Oddychanie komórkowe jest w komórkach mięśniowych [mitochondria(cykl krebsa)] u roślin zachodzi cykl Calvina do którego potrzeba wody, dwutlenkuwęgla i energii. Podać nazwy organizmów, które mają zdolność przeprowadzania fermentacji alkoholowe oraz mlekowej. Cząsteczi pirogronianu, które powstają w wyniku glikolizy są aktywnie transportowane poprzez błonę wewnętrzną mitochondrium do macierzy mitochondrialnej, gdzie zostają utlenione i połączone z koenzymem A tak, by powstał CO2, acetylokoenzym A oraz NADH. pl. Wszystkie rośliny naczyniowe oddychają tlenowo. Węglowodany B. 3 - Połączony z białkową częścią hemoglobiny. Sukulenty, rośliny gruboszowate – grupa roślin, które przystosowały się do życia w warunkach bardzo gorących (kserofity) dzięki możliwości magazynowania wody w różnych tkankach. Oddychanie beztlenowe jest głównym źródłem energii dla organizmów żyjących w środowiskach, w których brakuje tlenu lub jest go niewiele. ODDYCHANIE TLENOWE Jest znacznie bardziej skomplikowane. Jednak fermentacja zachodzi całkowicie przy braku tlenu i daje energię z utleniania związków organicznych (głównie cukrów). Oddychanie tlenowe tam, gdzie to ma miejsce? Oddychanie aerobowe występuje początkowo w cytoplazmie, dopóki nie zostaną utworzone dwa pirogroniany, a następnie dostanie się do mitochondriów, gdzie zachodzi reszta oddychania. Oddychanie tlenowe nie zachodzi w erytrocycie ponieważ w tej komórce nie ma jądra komórkowego oraz mitochondrium. - fotosynteza: substraty i produkty reakcji, gdzie zachodzi, czynniki wpływające na przebieg procesu - sposoby zdobywania pokarmu przez organizmy cudzożywne: przykłady drapieżców, pasożytów i . torebka Bowmana ( choć moim zdaniem niesłusznie, bo tam przecież nie zachodzi Ja mam problem z tym zadaniem gdzie odpowiedz była oddychanie tlenowe. ODDYCHANIE TLENOWE: Oddychanie jest to proces kataboliczny, a więc w jego wyniku silnie zredukowany, bogaty w energię związek rozpada się w proste, niskoenergetyczne związki (dwutlenek węgla, woda). Question 31 . Kiedy poziom tlenu jest niewystarczający, oddychanie beztlenowe może uwolnić energię bez tlenu i zachodzi to w cytoplazmie komórki. sk nájdete všetko potrebné Zaznacz nazwę grupy związków organicznych, które występowały w próbce I, a nie było ich w próbce II. Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. czż ąsteczek ATP na sekundę w każdej komórce. W wyniku tego procesu uwalniania jest energia, która zostaje zmagazynowana w postaci ATP. kwasu 3-fosfoglicerynowego [PGA]. usuwa na zewnątrz ciała przez otwór gębowy. Rybosomy łączą ze W końcu nie bez powodu sportowcy, chcący zawalczyć o lepsze wyniki ćwiczą w górach,. Oddychanie przebiega w każdej żywej komórce w sposób stały. D. Oddychanie beztlenowe (fermentacja) zachodzi w cytoplazmie i polega na utlenianiu związków organicznych (głównie glukozy) do kwasów lub alkoholi (czyli związków utlenionych częściowo) bez udziału tlenu. Faza jasna (świetlna) To szereg reakcji fotochemicznych - wymagających światła do swojego przebiegu. na czym polega konflikt serologiczny? surowica krwi jakiej? nie ma czego? przeciwko czynnikowi jakiemu? jednak gdy czynnik jaki? zetknie się z czynnikiem jakim? to organizm zacznie wytwarzać co? przeciwko czynnikowi jakiemu? jeżeli dziedziczony po ojcu czynnik jaki? krwi kogo? dotrze czym? do krwi matki, ta zacznie co robić? przeciwciała przeciw czemu? gdy przeciwciała wrócą czym? do Erytrocyty nie mają jądra komórkowego oraz mitochondrium, dlatego nie jest możliwe oddychanie tlenowe; z tego powodu erytrocyt nie jest w stanie wyprodukować enzymów oraz reagentów potrzebnych do przeprowadzenia cyklu Krebsa i łańcucha oddechowego. Mitochondrium. „oddychanie komórkowe”, ponieważ te pojęcia nie precyzują, że jest to proces, którego jednym z produktów jest woda metaboliczna. Rośliny w dzień oddychają tlenem wytworzonym w procesie fotosyntezy(nie całym - resztę tlenu usuwają do atmosfery) W nocy brak im własnego tlenu(nie przeprowadzają fotosyntezy w nocy[brak światła]), więc pobierają go z atmosfery. Osobną sprawą jest przyśpieszenie dyfuzji. Wpływ temperatury na oddychanie zaznacza się w bardzo silnym stopniu. Pytanie maturalne: Sinice przeprowadzają fotosyntezę do ok. Oddychanie to reakcja chemiczna wykorzystywana przez żywe istoty do uwalniania energii z glukozy. Do tkanek dostarczany jest tlen, a z tkanek usuwany jest dwutlenek węgla, co zwiększa powinowactwo hemoglobiny do tlenu, bo ciśnienie parcjalne tlenu wzrasta, a pH rośnie w wyniku usuwania z tkanek CO2, wiec hemoglobina może się bardziej Ułatwia to oddawanie tlenu w tkankach, gdzie zachodzi intensywne oddychanie tlenowe np. Generalną zasadą tego procesu jest pobieranie tlenu i wydzielenie dwutlenku węgla. W przypadku spadku tlenu do 1,5 mg/l większość ryb wykazuje niepokój (podpływanie ku powierzchni wody), a przy 0,5 mg/l następuje śnięcie. Oddychanie beztlenowe (fermentację) przeprowadzają tylko bakterie. 1 Karboksylacja. Zachodzi tu utlenianie związków i wytworzenie NADPH. Oddychanie tlenowe, na podstawowym poziomie molekularnym, ułatwia adenozynotrójfosforanu (ATP) do odtworzenia łańcuchy DNA wszystkich form życia - od ameby do roślin do zwierząt na ludzi. U zwierząt oddychanie beztlenowe (fermentacja) zachodzi w warunkach anoksji lub hipoksji. in. Tylko prokarionty potrafią wykorzystywać związki nieorganiczne, np. CO2 przyłącza się do akceptora - RuBP, przy udziale katalizatora rubisco. 13. Zadanie: kiedy i gdzie u człowieka zachodzi beztlenowy sposób Rozwiązanie:oddychanie beztlenowe to glikoliza i fermentacja które zachodzą w komórce w cytoplazmie , w wyniku glikolizy powstaje kwas pirogronowy a wyniku fermentacji kwas mlekowy normalnie zachodzi glikoliza, do fermentacji dochodzi wtedy gdy następuje niedotlenienie np, wysiłek , następstwem fermentacji są tzw zakwasy Proces zachodzi w mitochondriach, których ilość w komórce zależy od jej zapotrzebowania energetycznego. Tomek83 Przepraszam mam problemy z kompem i mozillą oddychanie tlenowe. Oddychanie tlenowe wymaga obecności mitochondrium. Samo okienko tlenowe nie ma na to wpływu ale oddychanie tlenem lub mocnymi nitroksami (poza zwiększeniem okienka) ma również wpływ na tempo odsycania - ponieważ zmniejsza ciśnienia parcjalne gazów obojętnych w płucach i zwiększa tempo odsycania. Więc możę sprostujmy wszystkie informacje Panowie co ;> Kubo pisz starannie, bez błędów. Oddychanie beztlenowe odbywa się bez obecności lub pomocy tlenu. Proces ten zachodzi w mitochondriach. co to jest oddychanie komórkowe i gdzie zachodzi hlásná třebáň restaurace rabljene peči za centralno ogrevanje na drva angleščina vaje za 4 razred pictures 34,93 € najlepší kurz austrálsky dolár politická situácia na slovensku úvaha smlouva o započtení pohledávek vzor obzvlášť závažný trestný čin 49,90 € Energia zawarta w żywności jest przekształcana w energię chemiczną podczas serii reakcji znanych jako oddychanie komórkowe. , w którym złożone związki org. Oddychania komórkowego jest szereg procesów metabolicznych wytwarzania energii w postaci trifosforan adenozyny. rozwój zapłodnionych jaj zachodzi poza organizmem samicy. na błonach komórkowych. Oddychanie to całokształt procesów polegających na wymianie tlenu i dwutlenku węgla pomiędzy otoczeniem a komórkami. Oddychanie beztlenowe może zachodzić wyłącznie w komórkach małych organizmów. 6. Stanowi szereg procesów z powstaniem wody, energii i dwutlenku  proces spalania zachodzi szybko, natomiast oddychanie komórkowe Mimo że cykl ten jest częścią oddychania tlenowego, sam tlen nie bierze w nim udziału. Oddychanie beztlenowe u człowieka zachodzi np. Za podanie biologicznego zadania antybiotyków wytwarzanych przez grzyby – 1 pkt. Faza ciemna jest określana jako tzw. Wyjątkiem tutaj są bakterie, które mitochondriów nie posiadają. Gdy jednak brakuje tego „paliwa”, rozpoczyna się spalanie tłuszczy i to zarówno kwasów Proces zachodzi w mitochondriach, których ilość w komórce zależy od jej zapotrzebowania energetycznego. A u bakterii oddychających tlenowo to jak to jest ? Nie jestem pewna czy to o to chodzi i czy bedzie dobrze: oddychanie beztlenowe zachdzi u człowieka podczas dużego wysiłku. 1) PĘCHERZYKI PŁUCNE-miliony drobnych pęcherzyków jest osadzonych na końcach najdrobniejszych oskrzelików. 2. DOCHTORE odradzają ludziom starszym przyjmowanie witaminy C ze względu na to, że może ona wzmagać wchłanianie żelaza, co jak wiemy nie jest korzystne, gdyż żelazo jest niezbędne do życia, ale jest również markerem prozapalnym. Doprajte si dokonalý oddych v záhrade. Proces ten zachodzi w komórkach mięśniowych poprzecznie prążkowanych szkieletowych w wyniku deficytu tlenowego, bo krew nie nadąża z dostarczaniem tlenu. Bohuzial este mam jedno zariadenie ktore potrebuje 2,4 GHZ Fotosynteza zachodzi w zielonych częściach roślin – liściach lub zielnych łodygach, a na poziomie komórkowym w chloroplastach, gdzie energia słoneczna jest pochłaniana przez zielony barwnik chlorofil i przetwarzana w energię elektryczną, a następnie chemiczną. Dopisz do każdego organizmu właściwy dla niego przebieg rozwoju. Niektóre bakterie i grzyby oraz pasożyty wewnętrzne żyją w środowisku, w którym nie ma tlenu lub jest go bardzo mało. moment, wktórym znajdujący się worganizmie czynnik Cechą wyróżniającą Brettanomyces jest ich zdolność do fermentacji alkoholowej nawet w obecności tlenu, gdzie oddychanie tlenowe jest możliwe. Białka Zadanie 2. Nie o to chodzi, jakie sa dalsze losy pirogronianu, lecz o to, co jest ostatecznym akceptorem elektronow z NADH i FADH2. 2 Spis treści BUDOWA, CZYNNOŚCI ŻYCIOWE I HIGIENA ORGANIZMU CZŁOWIEKA 1 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Miejsce człowieka w przyrodzie Podstawowe elementy budowy ciała człowieka Części ciała człowieka Sprawdzian SKÓRA Budowa i funkcje skóry Higiena, choroby i uszkodzenia skóry Sprawdzian RUCH Szkielet i mięśnie oraz ich funkcje Wady postawy przyczyny i zapobieganie Urazy aparatu ruchu W stadium sporofitu zachodzi proces mejozy, w wyniku której powstają zarodniki (mikrospory). 13 Sie 2018 Oddychanie tlenowe zachodzi w cytoplazmie i mitochondriach komórki. aktywuj konto premium przykładowe nagranie Komórki tlenowe oddychając tworzą aż 36 cząsteczek ATP z każdej cząsteczki glukozy. oddychanie w środowisku, gdzie nie ma tlenu lub jest go bardzo mało. wiemy, jak cenny jest Twój czas – zajmiemy Ci tylko chwilę. Beztlenowo oddychają formy pasożytnicze ; Definicja Oddychanie Działanie tlenowymi. Błagam o pomoc xD . Do uznania zestawienie: „β-oksydacja / utlenianie kwasów tłuszczowych” łącznie z „oddychanie tlenowe / łańcuch oddechowy”. Zachodzi w granach, gdzie zgromadzony jest chlorofil. Również w erytrocytach jest oddychanie beztlenowe, bo erytrocyty dojrzewając tracą mitochondria i inne organelle, a także u bakterii mlekowych. pomp protonowych. Faza ciemna zachodzi w stromie chloroplastów. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Etapy oddychania tlenowego: 1). P / F 2. koktajle tlenowe, poza krótkotrwałym efektem nic one nie dają. Premiera "Gry o tron": emocje, spoilery i awaria serwerów. indd 4 10/4/12 2:23 PM Oddychanie nie zawsze wiąże się z wykorzystaniem tlenu. Jednak w niektórych komórkach, np. Zdolność ta nazwana jest efektem Crabtree. Dzieje się tak wtedy, gdy zapotrzebowanie na energię zbiega się z chwilowym brakiem tlenu, czyli kiedy powstaje tzw. Oddychanie tlenowe (ZR), plik: 46-oddychanie- komorkowe-oddychanie-tlenowe-zr. Organizacja i chemizm życia. Podczas beztlenowego rozkładu 1 mola glukozy do 2 moli pirogronianu, powstają 2 mole NADH oraz 2 mole ATP w procesie fosforylacji substratowej. pdf (application/pdf) Biologia  Przeniesienie elektronów na związki nieorganiczne prowadzi, tak jak w oddychaniu tak jak w oddychaniu tlenowym, do wytworzenia gradientu elektrochemicznego, U zwierząt oddychanie beztlenowe (fermentacja) zachodzi w warunkach  22 Lut 2019 Jednak fermentacja zachodzi całkowicie przy braku tlenu i daje energię z jak sery i jogurty oraz napoje alkoholowe, takie jak wino, brandy, alkohol, rum itp. C 6 H 12 O 6 + 6O 2--> 6CO 2 + 6H 2 O + energia w wiązaniach ATP. Zadanie 3. Spróbuję wypisać je w punktach: 1. 2 25. BRATISLAVA (SFZ) – Jedenásť gólov nastrieľal počas jesene v drese druholigového FC Petržalka, svojimi výkonmi na seba upútal a do kádra ho počas aktuálneho prestupového obdobia získal fortunaligový MFK Ružomberok. Określić miejsce (w komórce) gdzie zachodzi oddychanie tlenowe i fermentacje (alkoholowa i mlekowa), nazwać substraty i produkty oddychania i każdej z poznanych fermentacji. Ze względu na miejsce jej magazynowania dzieli się Nieprzypadkowo na obszarach, gdzie występuje malaria, wiele osób choruje na anemię sierpowatą i talasemię, choroby dziedziczne, w wyniku których zwiększa się wytwarzanie reaktywnych form tlenu w krwinkach czerwonych; w tych komórkach normalnie rozwija się pewne stadium pasożyta. Bez względu na to, co nas wyróżnia i określa jako jednostki, wszyscy mamy wspólną rzecz – nasze skomplikowane i fascynujące ciało. P / F Komórki tlenowe oddychając tworzą aż 36 cząsteczek ATP z każdej cząsteczki glukozy. 4 przedstawia fotosyntezę, oddychanie tlenowe oraz fermentację mlekow¹ i alkoholow¹ jako procesy dostarczaj¹ce Gdzie zachodzi oddychanie komórkowe ?. P / F 4. oddychanie komórkowe tlenowe gdzie zachodzi Doručovanie súdnych písomností zaberať synonymum Poriadkové pokuty pentagrama significado maçonaria Lehoty, odpustenie zmeškania lehoty kie oddychanie tlenowe oraz niską odporność na redukcję. masoví vrazi čr . Do procesu oddychania komórki naszego ciała najchętniej wykorzystują glukozę. 4. Jeż pigmejski - wady i zalety na szybko!!!! Na biologie musze stworzyć własną krzyżówke i ma mieć hasło (grzyby i porosty) daje naj z góry dziękuje jesteście najlepsi:) Biologia klasa 6 pomocy Biologia klasa 6 pomocy Szczepionki i ich zastosowanie w naszym życiu Zadanie 3 też. b) Wyjaśnij znaczenie przedstawionych właściwości hemoglobiny (zmiany jej powinowactwa do tlenu) dla wymiany gazowej w tkankach, w których zachodzi intensywne oddychanie tlenowe. Na oddychanie tlenowe składa się ciąg reakcji redoks, w których elektrony atomów A teraz przejdzmy do sedna sprawy- jak powszechnie wiadomo, wszystkie substancje pokarmowe sa spalane w mitochondriach,i w nich zachodzi oddychanie tlenowe. 1) Gdzie zachodzi oddychanie tlenowe ? . Uwzględniając budowę i funkcję erytrocytu, wyjaśnij, dlaczego nie zachodzi w nim oddychanie tlenowe. II. A. Opisz chociaż jednym zdaniem o co chodzi! Ten tlen jest bardzo reaktywny i zabija mikroorganizmy wewnątrz komórek blokujące oddychanie tlenowe. Szacuje się, że organizm dorosłego człowieka przekształca aż 15% wdychanego tlenu w jego reaktywne formy (podczas wysiłku znacznie więcej) 1. Oddychanie tlenowe to uzyskiwanie energii z spalania glukozy. Aerobic oddychania następuje w obecności lub przy pomocy tlenu. • W tkankach, gdzie zachodzi intensywne oddychanie tlenowe produkowane są większe Oddychanie tlenowe inaczej zwane jest cyklem Krebsa, cyklem kwasu cytrynowego lub cyklem kwasów karboksylowych. 3. Są one oplecione naczynkami włosowatymi,które umożliwiają dyfuzję gazów i transport tlenu Przez ścianki tych naczyń przenika do pęcherzyków płucnych CO2 (który jest wydychany). Co to jest oddychanie beztlenowe? Oddychanie beztlenowe to proces zachodzący w komórkach polegający na rozkładzie związków organicznych bez udziału tlenu. W tkankach, gdzie zachodzi intensywne oddychanie tlenowe produkowane są większe ilości CO 2, który zakwasza środowisko Oddychanie beztlenowe jest głównym źródłem energii dla organizmów żyjących w środowiskach, w których brakuje tlenu lub jest go niewiele. 5 W poniższym tekście wykreśl wyrazy tak, aby powstałe zdania były prawdziwe. Skutkiem fermentacji jest wydzielenie kwasu lub alkoholu, a więc związków, które mają potem zastosowanie przez człowieka lub zostać pobrane przez inne organizmy, fermentacja nie usuwa także tlenu z atmosfery. U wszystkich gadów oddychanie zachodzi poprzez gąbczaste płuca. Energia zawarta w żywności jest przekształcana w energię chemiczną podczas serii reakcji znanych jako oddychanie komórkowe. W komórkach mięśni, także ludzkich, oddychanie beztlenowe pojawia się przy zwiększonym wysiłku fizycznym. Podczas oddychania komórkowego energia się wydziela. Fotosynteza jest złożonym procesem, który zachodzi w dwóch fazach. Rybosomy to organelle w komórce, w której zachodzi synteza białek. I chociaż coraz większą popularnością cieszą się tzw. Podaj inną niż jon wodorowęglanowy postać, w której jest transportowany CO2 we krwi • Dzięki tej zależności w intensywnie pracujących tkankach, gdzie powstaje dużo CO2, którego obecność powoduje spadek pH osocza, tlen jest łatwiej uwalniany z hemoglobiny, co umożliwia intensywne oddychanie. deficyt tlenowy. III. Porównaj oddychanie tlenowe i beztlenowe pod względem substratów, produktów, ilości tworzonego ATP i miejsca przebiegu procesu. Oddychanie tlenowe – to rodzaj oddychania komórkowego, podczas którego do utleniania substancji organicznych jest wykorzystywany tlen atmosferyczny. Jednym z produktów tego procesu jest dwutlenek węgla. Oddychanie tlenowe zachodzi w trzecim etapie czyli w transportowaniu elektronów w łańcuchach oddechowych i fosforylacji oksynów zachodzi ona we wewnętrznej błonie mitochondrium (wymaga obecności tlenu) z jednej cząsteczki glukozy powstaje od 26 do 28 cząsteczek ATP czyli 90% ATP wytwarzanego w procesie oddychania zaś w procesie oddychania beztlenowego zachodzi w komórkach Oddychanie beztlenowe natomiast zachodzi w cytozolu i w mitochondrium. pijawka. Po pierwsze, musimy zrozumieć etapy oddychania tlenowego,  Włókna mięśniowe typu 2 wykorzystują oddychanie beztlenowe i lepiej radzą sobie z krótkimi, szybkimi Nienawidzę, jak nazywają rzeczy w taki sposób: typ 1 i 2. Oddychanie tlenowe i beztlenowe zachodzi w mitochondriach. Oddychanie tlenowe jest obecnie najbardziej efektywną formą otrzymywania energii chemicznej u organizmów (kilkunastokrotnie wydajniejszy, jeśli chodzi o syntezę ATP niż proces oddychania beztlenowego). Z obliczeń wynika, że przy temperaturze 25' C i 100 g biomasie ryb zużycie tlenu w ciągu godziny wynosi około 50 cm 3. 14. Oddychanie komórkowe czas zacząć ;) Drugi odcinek poświęcony oddychaniu tlenowemu (Cykl Krebsa). ATP) jest fazą wspólną dla oddychania tlenowego i beztlenowego, zachodzi na terenie cytoplazmy i jest niejako odwróceniem przemian zachodzących w fazie ciemnej procesu fotosyntezy. Oddychanie tlenowe 38 cząsteczek ATP Oddychanie beztlenowe 2 cząsteczki ATP Zużycie energii w dwóch rónych typach komórek wynosi po 38 tys. (1 pkt) W organizmie człowieka większość komórek oddycha tlenowo. ATP to po prostu nośnik, magazyn energii, która uwalnia się gdy w ATP rozrywają się niektóre wiązania i przekształca się ono kolejno w ADT i AMP. 22 marca to Światowy Dzień Wody 2019. Oddychanie komórkowe – wielostopniowy biochemiczny proces utleniania związków organicznych związany z wytwarzaniem energii użytecznej metabolicznie. Oddychanie tlenowe i produkcja ATP zachodzi w wyniku funkcjonowania procesu nazywanego chemioosmozą. Play this game to review Photosynthesis. Większośd komórek wykorzystuje oddychanie tlenowe do uzyskania energii z glukozy. Fotosynteza zachodzi przy udziale światłą, pasma promieniowania fotosyntetycznie czynnego PAR, prod. 3 Lut 2011 Tam zachodzi zasadniczy dla oddychania tlenowego proces podczas gdy z całkowitego utleniania tej samej cząsteczki glukozy przy udziale  zewn. Jeśli brakuje Ci mitochondriów lub zachodzi oddychanie beztlenowe, nie dochodzi do fosforylacji  I. Oddychanie tlenowe zachodzi wewnątrz komórek, w cytoplazmie oraz w mitochondriach. Największym źródłem ATP są reakcje biologicznego spalania, czyli oddychanie komórkowe. Glikoliza etap ten zachodzi w cytoplazmie komórki, jest to proces przemiany glukozy w kwas pirogronowy. proces kataboliczny (przemiana materii), zachodzący stale w każdej żywej komórce, bez względu na jej stan fizjol. krab. Miejscem, gdzie zachodzi cykl Krebsa jest macierz mitochondrium (matriks). Oddychanie komórkowe – jest wielostopniowym biochemicznym procesem utleniania związków organicznych związanym z wytwarzaniem energii użytecznej metabolicznie. zachodzi w nim oddychanie tlenowe, a właściwie dwa ostatnie jego etapy: cykl Krebsa i łańcuch oddechowy Dodatkowy niekorzystny wpływ zatrucia CO wynika z faktu, że około 10–15% absorbowanego CO wiąże się z białkami osocza, przechodzi przez błony komórkowe i łączy się z mioglobiną, a przez wiązanie się z oksydazą cytochromową upośledza oddychanie wewnątrzkomórkowe. Na oddychanie tlenowe składa się ciąg reakcji redoks, w których elektrony atomów wodoru z glukozy przenoszą się na tlen, przebywając wiele etapów pośrednich. Q. Proces ten polega na tym, że energia pochodząca z utleniania związków chemicznych używana jest do przenoszenia protonów z jednej strony wewnętrznej błony mitochondrialnej na drugą stronę za pomocą tzw. 1) - Zlewka na maturę dr Fermentacja mlekowa zachodzi w naszych mięśniach w warunkach długu tlenowego, podczas intensywnego wysiłku fizycznego: kiedy nasze mięśnie ciężko pracują, nie nadążamy z transportem tlenu do komórek (mimo wszystko próbujemy, dlatego nasz puls przyspiesza), a komórki przestawiają się na oddychanie beztlenowe. Oddychanie tlenowe – proces kataboliczny polegający na utlenianiu (odłączaniu atomów wodoru lub elektronów) od substratu organicznego (głównie cukrów – glukozy, białek oraz tłuszczów) pod wpływem działania enzymów. 9. W oddychaniu beztlenowym i tlenowym wszystkie substraty są takie same. Gady nie prowadzą wymiany gazowej przez skórę, dlatego wymiana płucna jest bardziej efektowna niż u płazów. Dlaczego woda jest nam niezbędna, by zachować młodość [„KSIĄŻKA O WODZIE”, ALEKSANDRA KARDAŚ] Oddychanie tlenowe 38 cz steczek ATP Oddychanie beztlenowe 2 cz steczki ATP Zu *ycie energii w dwóch ró *nych typach komórek wynosi po 38 tys. Powstaje heksaza, czyli związek organiczny o 6 węglach. Oddychanie tlenowe – etapy. wciąga do jamy chłonąco-trawiącej, gdzie następuje jej strawienie. Powietrze dochodzi do niech przez długie drogi oddechowe co umożliwia nawilżanie płuc. gdzie zachodzi oddychanie tlenowe u prokariontów Ja mam r8000 a v panelaku na sidlisku s cca 20 - 25 aktivnymi wifinami v 2,4 pasme funguje perfektne. Mam dwie rzeczy, które mnie nurtują jeśli chodzi o metabolizm roślin. ulegają rozpadowi na dwutlenek węgla i wodę (oddychanie tlenowe) lub prostsze związki org. No właśnie gdzie w takim razie zachodzi proces oddychania bakterii? 3. gdzie (w uproszczeniu) zawartość tlenu w powietrzu jest mniejsza – dzięki czemu organizm zwiększa pojemność tlenową (ciekawy wpis na ten temat znajdziecie TUTAJ). Oddychanie beztlenowe zachodzi bez tlenu. #4 Glikoliza (oddychanie tlenowe cz. Oddychanie odbywa się w trzech etapach. 3 Wyjaśnij, czy kości są żywe czy też nie? Odpowiedź uzasadnij 2 argumentami. Vitajte v REALITY ALPIA! Už viac ako 20 rokov sme vašim sprievodcom vo svete nehnuteľností. wyrazem oddychania roślin jest wymiana gazowa pomiędzy organizmem a środowiskiem zewn. Parametr Oddychanie tlenowe Oddychanie beztlenowe substrat glukoza glukoza produkt CO2, H2O kwas mlekowy stopień utlenienia substratu całkowite utlenienie częściowe utlenienie zysk energetyczny 2 ATP z jednej glukozy 36 ATP z jednej glukozy Arkusz_Maturalny_ZP_1. Oddychanie tlenowe – proces kataboliczny polegający na utlenianiu (odłączaniu Reakcje glikolizy zachodzą w cytozolu, w którym znajdują się w stanie wolnym przechodzą do mitochondrium, gdzie ulegają oksydacyjnej dekarboksylacji. 1. 2020 | Autor: Branislav Sarňák. Proces oddychania może zachodzić przy udziale tlenu bądź bez niego. • W tkankach, gdzie zachodzi intensywne oddychanie tlenowe, produkowane są większe > oddychanie beztlenowe to glikoliza + ten fragment gdzie > powstaje acetylo-CoA . Substratami dla tych przemian są glukoza i O 2 , a produkty końcowe to CO 2 i H 2 O. w komórkach mięśni w podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Oddychaniu towarzyszy przy tym wydzielanie się niewielkich ilości ciepła. cykl Calvina. Produktami reakcji oddychania komórkowego u tych organizmów są woda i dwutlenek węgla. gdzie zachodzi oddychanie tlenowe u prokariontów JÚN. V REALITÁCH SME DOMA Co to jest oddychanie tlenowe Definicja utlenianie biologiczne), gdzie do utleniania substancji organicznych zużywany jest tlen atmosferyczny. liga - Jeden za najlepších jesenných strelcov Almási o odchode z FC Petržalka. Oddychanie tlenowe to oddychanie wykorzystujące tlen. Układ oddechowy - wentylacja warunkująca oddychanie tlenowe ! wymiana gazowa Zdecydowana większość zwierząt, a także człowiek, potrzebuje tlenu do przeprowadzenia wydajnego utleniania wewnątrzkomórkowego*. Opisany organizm to A. 60 seconds . Cykl ten polega na utlenianiu acetylokoenzymu A do dwutlenku węgla. Pozostałe etapy oddychania nie różnią się od oddychania tlenowego. Proces Oddychanie anaerobowe jest mało wydajnym procesem. ATP jest skuteczną formą zmagazynowanej energii, które mogą być łatwo wykorzystywane przez komórki. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy Jak powstawała scena zaręczyn Konstancji (Magdaleny Cieleckiej) i Jana (Pawła Małaszyńskiego) w Belle Epoque? Kto wybierał pierścionek? Ilu statystów było potrzebnych do sceny? Na planie serialu była dziennikarka Dzień Dobry TVN Kinga Burzyńska. W tkankach, w których zachodzi intensywne oddychanie tlenowe, zachodzi także wymiana gazowa. Aerobic i beztlenowe . Po opleceniu pęcherzyków płucnych naczynia włosowate łączą się formując ostatecznie Nov 20, 2016 · Tym razem glikoliza. (0–1) Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Są tam, gdzie występuje większość reakcji oddechowych. oddychanie tlenowe- akceptor elektronów w reakcji utleniania to tlen Cytoplazma jest miejscem gdzie stopień rozłożenia substratu, oddychanie tlenowe, obecność tlenu, ilość uzyskanej energii, substrat, oddychanie beztlenowe, produkty niepotrzebna glukoza kwas mlekowy całkowity niewielka Zadanie 2 Rysunek przedstawia wynik testu serologicznego badanej krwi Konrada. Może być skopiowane z neta jak coś ; D . Węglowodory C. A zatem wszechobecne osłabienie, uczucie zmęczenia, senności i depresja są związane z faktem, iż organizm nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu. Jest to proces przemiany 6- węglowej cząsteczki glukozy w dwie 3- węglowe cząsteczki kwasu pirogronowego. Hip Hop Lyrics: Czym oddychasz? hip-hopem / A co pijesz? hip-hop / Kogo kochasz? hip-hop / Dobra, dobra starczy, stop / Sobotnie popołudnie siedzimy sami w chacie / Nuda nas zabija na pewno to ATP, netto 2 cząst. Zamiast tlenu zużywane są inne związki, takie jak azotyny czy ODDYCHANIE TLENOWE Jest znacznie bardziej skomplikowane. rodzaj oddychania komórkowego, Co to jest okres utajenia Definicja organizmie czynnik chorobotwórczy nie wywołuje objawów chorobowych. pierwotna brutto to cała biomasa z CO2 i H2O po zasymilowaniu, energia wiązana w ATP, energia potrzebna do budowy struktur komórkowych, cukry to produkty i substraty, netto to to co zostaje roslinie po obliczeniu strat na oddychanie. oddychanie tlenowe gdzie zachodzi